Rolul Curții Constituționale a Republicii Moldova în asigurarea respectării principiilor constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
381 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-11 17:32
SM ISO690:2012
BEILIC, Marcela; RAILEAN, Petru. Rolul Curții Constituționale a Republicii Moldova în asigurarea respectării principiilor constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale. In: Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători. 4 februarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat de Studii Europene din Moldova, 2019, pp. 89-94. ISBN 978-9975-3287-4-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales 2019
Conferința "Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales"
Chişinău, Moldova, 4 februarie 2019

Rolul Curții Constituționale a Republicii Moldova în asigurarea respectării principiilor constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale


Pag. 89-94

Beilic Marcela, Railean Petru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020


Rezumat

Acest articol este consacrat studierii Curții Constituționale ca unica autoritate de jurisdicție constituțională în vederea elucidării aportului acesteia la asigurarea respectării principiilor constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale. Se argumentează că aportul Curții Constituționale se materializează prin exercitarea următoarelor funcții importante-de interpretare a Constituției, de exercitare a controlului constituționalismului, de garantare a realizării principiului separării puterilor, de protecție a drepturilor și libertățile omului și a cetățeanului.

This article is devoted to the study of the Constitutional Court as the sole authority of constitutional jurisdiction with a view to elucidating its contribution to ensuring compliance with constitutional principles in the adoption and enforcement of electoral law. It is argued that the Constitutional Court's portfolio is materialized by exercising the following important functions of interpreting the Constitution, exercising control over constitutionalism, guaranteeing the realization of the principle of separation of powers, protecting the rights and freedoms of man and the citizen.

Cuvinte-cheie
Constituţie, legislaţie electorală, control al constituționalității, supremația Constituției, justiție constituțională, Curtea Constituțională,

constitution, electoral legislation the supremacy of the Constitution, constitutional justice, Constitutional Court