Ziua tînărului alegător
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
47 0
SM ISO690:2012
RUSU, Alina. Ziua tînărului alegător. In: Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători. 4 februarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat de Studii Europene din Moldova, 2019, pp. 11-19. ISBN 978-9975-3287-4-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales 2019
Conferința "Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales"
Chişinău, Moldova, 4 februarie 2019

Ziua tînărului alegător


Pag. 11-19

Rusu Alina
 
Necunoscută, Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020