Энергетические характеристики модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
608 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-12 23:38
SM ISO690:2012
КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ТЫРШУ, М.; БЕРЗАН, Владимир. Энергетические характеристики модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 3(17), pp. 22-31. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(17) / 2011 / ISSN 1857-0070

Энергетические характеристики модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора

Pag. 22-31

Калинин Л.П., Зайцев Д., Тыршу М., Берзан Владимир
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Статья посвящена моделированию в среде Simulink нормальных режимов модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора, определению энергетических характеристик устройства, анализу и сравнению полученных данных с результатами расчетных экспериментов, проведенных ранее на модели фазорегулирующего трансформатора, выполненного по классической схеме «Marcerau Connection».

În lucrare se prezintă modelarea în mediul MATLAB (Simulink) a diferitor regimuri ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare modificat, ce permite determinarea caracteristicilor energetice ale acesteia, analiza şi compararea rezultatelor obţinute prin simulări matematice cu cele experimentale, obţinute în baza mostrei instalaţiei, executat după schema clasică „Marcerau Connection”.

Cuvinte-cheie
simulare, caracteristici energetice,

transformator de decalaj a fazei