Contrabanda – faptă transnațională și mijloc de dobândire a veniturilor pe cale ilegală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
111 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-29 19:40
SM ISO690:2012
GALEMBA, Vladislav; SOROCEANU, Igor. Contrabanda – faptă transnațională și mijloc de dobândire a veniturilor pe cale ilegală . In: Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere. 26 iunie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI, 2018, pp. 316-323. ISBN 978-9975-121-48-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018
Conferința "Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:"
Chişinău, Moldova, 26 iunie 2018

Contrabanda – faptă transnațională și mijloc de dobândire a veniturilor pe cale ilegală


Pag. 316-323

Galemba Vladislav, Soroceanu Igor
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2020


Rezumat

Un pilon important al organelor de drept în vederea menținerii securității statului în reprezintă eficientizarea activității în vederea contracarării contrabandei. În ultima perioadă de timp se atestă o majorare substanțială a încălcărilor vamale, în special când o parte din călători încearcă să treacă peste frontiera Republici Moldova unele mărfuri, obiecte sau alte valori nedeclarate. Ignorarea legislației în vigoare, în special a normelor juridice care se referă la traversarea frontierei vamale, presupune în mod direct avantajarea pericolului social. În asemenea condiții, sunt lezate interesele economiei naționale, mai mult ca atât, această ignorare aduce grave prejudicii securității economice a statului. Nivelul ridicat al faptelor transnaționale se manifestă printr-o periculozitate socială sporită. Este binevenită intervenția instituțiilor de drept în domeniul combaterii infracțiunilor transfrontaliere printr-o cercetare justificată a aspectelor juridico-penale ale infracțiunilor vamale. Dar existența unei tactici științifice motivate de combatere a faptei de contrabandă ar fi mai eficientă în direcția prevenirii, descoperirii și cercetării acestor acțiuni ilicite.  

An important pillar of the law enforcement in mentaining security of the state represents the efficieney of the activity in order to counteract smuggling. Lately there has been a substantial increase of customs violations, especially when some travelers are trying to pass over the border of Republic of Moldova, some goods, objects or other underlader values. Ignoring legislation in force, especially of legal norms which refers to the crossing of the border suppose the benefit of the social danger. Because in such conditions the interests of the national economy are harmed and more than that, this ignorance brings seuous demage to the economic security of state. The high level of cross-border crime is manifested by increased social dangers. It is welcomed the intervention of the law enforcen authorites in the field of combating cross-border crimes through a juEstified investigation of the juridical – criminal aspects of the customs offenses. But, existense of a scientific tactic motivated to combat the smuggling act would be more effective in getting, discovering, and investigating these illicit actions.  

Cuvinte-cheie
ignorarea legii, trecerea frontierei, faptă transnațională, economia naţională, îndatorire față de stat, contrabanda cu țigări,

ignoring laws, crossing the border, transnational action, the national economy, duty towards the state, smuggling cigarettes