Organizarea migraţiei ilegale ca formă de manifestare a criminalităţii organizate transnaţionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
92 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 10:40
SM ISO690:2012
RUSU, Oleg. Organizarea migraţiei ilegale ca formă de manifestare a criminalităţii organizate transnaţionale . In: Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere. 26 iunie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI, 2018, pp. 181-187. ISBN 978-9975-121-48-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018
Conferința "Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:"
Chişinău, Moldova, 26 iunie 2018

Organizarea migraţiei ilegale ca formă de manifestare a criminalităţii organizate transnaţionale


Pag. 181-187

Rusu Oleg
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2020


Rezumat

În articol se menţionează că în prezent, datorită instrumentelor elaborate şi violenţei la care recurg organizaţiile criminale pentru a-şi atinge scopurile, criminalitatea organizată transnaţională reprezintă o ameninţare serioasă asupra instituţiilor democratice şi a statului de drept. Una din formele actuale de manifestare a criminalităţii organizate transnaţionale este organizarea migraţiei ilegale. O analiză mai atentă a fenomenului pune în evidenţă multiplele valenţe şi implicaţiile profunde ale activităţilor circumscrise migraţiei ilegale care generează şi potenţează numeroase alte acţiuni infracţionale. Astfel, ameninţările la adresa securităţii naţionale generate de angrenarea cetăţenilor în traficul de persoane vin dintr-o serie de situaţii şi contexte care ţin inclusiv de alte activităţi criminale. Această practică reprezintă una din cele mai acute manifestări ale criminalităţii transnaţionale cu consecinţe vizibile pentru victimele traficului şi cu efecte secundare greu de evaluat pe termen lung. 

 The article mentions that at present, due to the tools developed and violence used by criminal organizations to achieve their goals, transnational organized crime poses a serious threat to democratic institutions and the rule of law. One of the current manifestations of transnational organized crime is the organization of illegal migration. A closer analysis of the phenomenon highlights the multiple valences and the profound implications of the activities confined to illegal migration that generates and enhaces many other criminal actions. Thereby, threats to national security generated by citizen engagement in human trafficking come from a number of situations and contexts including other criminal activities. This practice is one of the most acute manifestations of transnational crime with visible consequences for victims of trafficking and with side effects that are difficult to assess in the long run. 

Cuvinte-cheie
criminalitate transnaţională organizarea migraţiei ilegale traficul de persoane reţele de migraţie ilegală cauzele migraţiei ilegale combaterea migraţiei ilegale,

transnational crime organizing illegal migration trafficking in human beings illegal migration networks causes of illegal migration combat illegal migration