Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
661 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-10 22:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’25 (79)
Lingvistică. Limbi (4924)
SM ISO690:2012
APETRI, Dumitru. Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 74-79. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566688
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale

Translatology and Imagology: new and tangential exegetical areas

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566688
CZU: 81’25

Pag. 74-79

Apetri Dumitru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The article promotes the idea that translatology and imagology – tangential exegetical fields. They study the artistic image as the main component of literary productions; face, appearance, identity profile of a nation or ethnic groups implanted in a certain allolingual space. The vision of the translated literary treasure, of the artworks acquired by a certain country and the insight into other particularities of the reality constitute the community of objects of study that determine the tangency of the nominated research fields. It is obvious that a nation will form an image, a picture of a certain demographic entity if it knows its literaryartistic treasure and other defining components. Therefore, translatology and imagology are responsible for ensuring the supervision of the most representative literary-artistic works in the receiving context, in line with other attributes, and to be professionally translated and interpreted.

În articol se promovează ideea că traductologia şi imagologia sunt domenii exegetice tangenţiale. Ele au ca obiect de studiu imaginea artistică în sens larg – component principal al producţiilor literare; chip, înfăţişare, profil identitar al unui popor sau etnii implantate într-un anumit spaţiu alolingv. Anume viziunea de ansamblu asupra tezaurului literar tradus şi a operelor de artă achiziţionate de o altă ţară constituie acea comunitate a obiectelor de studiu care determină tangenţa domeniilor de investigaţie nominalizate. Se ştie că o naţiune îşi va forma un tablou real despre o anumită entitate demografică dacă o va cunoaşte prin veritabilul ei tezaur literar-artistic şi alte componente definitorii. Prin urmare, traductologia şi imagologia au datoria să asigure supravegherea ca din contextul emitent să pătrundă în cel receptor operele literar-artistice cele mai reprezentative şi să fie traduse şi comentate profesionist.

Cuvinte-cheie
image, translatology, imagology, translation, authenticity, artistic treasure, identity profile,

imagine, traductologie, imagologie, traducere, autenticitate, tezaur artistic, profil identitar

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/zenodo.3566688</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Apetri, D.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4300</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>image</subject>
<subject>translatology</subject>
<subject>imagology</subject>
<subject>translation</subject>
<subject>authenticity</subject>
<subject>artistic treasure</subject>
<subject>identity profile</subject>
<subject>imagine</subject>
<subject>traductologie</subject>
<subject>imagologie</subject>
<subject>traducere</subject>
<subject>autenticitate</subject>
<subject>tezaur
artistic</subject>
<subject>profil identitar</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>81’25</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-01-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article promotes the idea that translatology and imagology &ndash; tangential exegetical fields. They study the artistic image as the main component of literary productions; face, appearance, identity profile of a nation or ethnic groups implanted in a certain allolingual space. The vision of the translated literary treasure, of the artworks acquired by a certain country and the insight into other particularities of the reality constitute the community of objects of study that determine the tangency of the nominated research fields. It is obvious that a nation will form an image, a picture of a certain demographic entity if it knows its literaryartistic treasure and other defining components. Therefore, translatology and imagology are responsible for ensuring the supervision of the most representative literary-artistic works in the receiving context, in line with other attributes, and to be professionally translated and interpreted.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articol se promovează ideea că traductologia şi imagologia sunt domenii exegetice tangenţiale. Ele au ca obiect de studiu imaginea artistică &icirc;n sens larg &ndash; component principal al producţiilor literare; chip, &icirc;nfăţişare, profil identitar al unui popor sau etnii implantate &icirc;ntr-un anumit spaţiu alolingv. Anume viziunea de ansamblu asupra tezaurului literar tradus şi a operelor de artă achiziţionate de o altă ţară constituie acea comunitate a obiectelor de studiu care determină tangenţa domeniilor de investigaţie nominalizate. Se ştie că o naţiune &icirc;şi va forma un tablou real despre o anumită entitate demografică dacă o va cunoaşte prin veritabilul ei tezaur literar-artistic şi alte componente definitorii. Prin urmare, traductologia şi imagologia au datoria să asigure supravegherea ca din contextul emitent să pătrundă &icirc;n cel receptor operele literar-artistice cele mai reprezentative şi să fie traduse şi comentate profesionist.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>