În căutarea unei noțiuni adecvate a infracțiunii de poluare a apei, adaptată la exigențele materiei de mediu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
355 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 14:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3/.7:349.6 (5)
Infracțiuni împotriva statului (675)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (1472)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (2568)
Infracțiuni împotriva persoanei (3830)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (742)
SM ISO690:2012
BOŞCANEANU, Marcel. În căutarea unei noțiuni adecvate a infracțiunii de poluare a apei, adaptată la exigențele materiei de mediu. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2018, nr. XVIII(2), pp. 95-102. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976

În căutarea unei noțiuni adecvate a infracțiunii de poluare a apei, adaptată la exigențele materiei de mediu

Looking for a suitable terms offense of water pollution, adjusted to the needs of environmental material


CZU: 343.3/.7:349.6
Pag. 95-102

Boşcaneanu Marcel
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

Stabilirea regulilor de incriminare a faptelor ce atentează la valorile de mediu, cu inevitabile repercusiuni asupra persoanei și bunurilor sale, ar fi de neconceput fără o definire a fenomenului cu luarea în considerare a prescrierilor date de știința și legislația în domeniu. Aceasta se cere în condițiile în care calitatea reglementării în domeniul protecției apelor prin măsuri de drept penal este, prin esență, diminuată de lipsa conlucrării între domeniile dreptului, cel penal cu cel al mediului care se impune tot mai insistent în ultima perioadă prin particularitățile sale.

Establishing rules to criminalize acts threatening environmental values, with inevitable repercussions on the person and his property would be unthinkable without a definition of the phenomenon taking into consideration the prescriptions given by science and legislation. This is required under the regulatory quality in water protection through criminal law is, in essence, diminished by lack of cooperation between the fields of law, criminal law and the environmental sector that requires more strongly lately by its peculiarities

Cuvinte-cheie
poluare, mediu, resurse acvatice, consecințe prejudiciabile, noţiune, infracţiune, legislaţie,

pollution, environment, water resources, injurious, concept, crime, legislation

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>&Icirc;n căutarea unei noțiuni adecvate a infracțiunii de poluare  a apei, adaptată la exigențele materiei de mediu</p>">
<meta name="citation_author" content="Boşcaneanu Marcel">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice">
<meta name="citation_volume" content="2">
<meta name="citation_issue" content="XVIII">
<meta name="citation_firstpage" content="95">
<meta name="citation_lastpage" content="102">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/95-102_8.pdf">