Aplicații ale pachetelor matematice la sisteme de ecuații
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
166 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-20 18:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:004:51 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1949)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1921)
Matematică (1034)
SM ISO690:2012
PRICOP, Victor. Aplicații ale pachetelor matematice la sisteme de ecuații. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 258-275. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Aplicații ale pachetelor matematice la sisteme de ecuații


CZU: 37.016:004:51
Pag. 258-275

Pricop Victor
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

This paper talks about the usage of specialized computing software in solving systems of equations and in teaching process. These software can be used as computing and training environments. The author relates how computing software can be used in solving systems of equations.