Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
412 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-19 14:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.43(4+94) (1)
Drept penal internațional (129)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie; CIGULEA, Aliona. Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative. In: Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), pp. 29-38. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122

Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative

Asylum policy in the European Union and Australia: comparative study

CZU: 341.43(4+94)

Pag. 29-38

Gamurari Vitalie1, Cigulea Aliona2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2020


Rezumat

The asylum policy is based on two important aspects – to act in accordance with the international commitments in the area of refugee rights and to protect the national security interest in the situation of illegal migration. This is one of the most burning issues at the moment, which rises discussions among the advocates of the need to respect the rights of refugees and those who plead for securing the territory of the state by severe, but reliable methods from their point of view.

Politica în materie de azil are la baza sa două aspecte importante – respectarea angajamentelor statului asumate la nivel internaţional în domeniul asigurării drepturilor refugiaţilor şi asigurarea interesului naţional de securitate în situaţia de migraţie ilegală în masă. Această problemă este una din cele mai stringente la moment, care trezeşte discuţii critice între adepţii necesităţii respectării drepturilor refugiaţilor şi a celor ce pledează pentru securizarea teritoriului statului prin metode dure, dar sigue în viziunea acestora.

Cuvinte-cheie
asylum, refugee, asylum seeker, Security, migration policy,

azil, refugiat, solicitant, securitate, politică migraţionistă