Valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
108 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 10:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.091 (4)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (633)
SM ISO690:2012
STRATAN, Victoria. Valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar. In: Univers Pedagogic. 2019, nr. 4(64), pp. 54-61. ISSN 1811-5470.
10.5281/zenodo.3567649
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470

Valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar

Values and principles of the assessment of school competences in primary education


CZU: 373.3.091
DOI: 10.5281/zenodo.3567649
Pag. 54-61

Stratan Victoria
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2020


Rezumat

The article highlights, by referring to the concept of «assessment» as a science of value, the system of educational values and principles on which the process of assessing the transdisciplinarycompetences in primary education is based. The value system of the assessment of the transdisciplinary competences technology is presented in a methodological context, in accordance with the profile of the primary school graduate. It emphasizes the importance of observing the classical teaching principles in the process of assessment of the transdisciplinarycompetences in primary education, as truths scientifically based on psycho-pedagogical and gnoseological data. The article highlights and analyzes the principles relevant to the process of assessment of transdisciplinarycompetences in primary education.

Prin raportare la conceptul de „evaluare” ca ştiinţă a valorii, articolul elucidează sistemul de valori și principii pe care se întemeiază procesul de evaluare a competențelor în învățământul primar. Se prezintă sistemul de valori și tehnologia evaluării competențelor elevilor în învățământul primar, în concordanță cu profilul absolventului claselor primare. Se punctează importanța respectării principiilor didactice clasice în procesul evaluării competențelor în învățământul primar, ca adevăruri fundamentate științific pe date psihopedagogice și gnoseologice, precum și a principiilor specifice procesului de verificare a competențelor elevilor în învățământul primar.

Cuvinte-cheie
values, principles, assessment of the transdisciplinary competences, integrality, holism, feedback, continuity,

valori, principii, evaluarea competențelor transdisciplinare, integralitate, holism, feedback, continuitate.