Раннесредневековые костяные рукояти ножей с кольцевыми вырезами как один из возможных признаков этнической атрибуции тиверцев
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
84 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-14 19:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[902/904+39](4) (1)
Arheologie (553)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1287)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2095)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (732)
SM ISO690:2012
ВЛАСЕНКО, Иван. Раннесредневековые костяные рукояти ножей с кольцевыми вырезами как один из возможных признаков этнической атрибуции тиверцев. In: Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), pp. 399-406. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Раннесредневековые костяные рукояти ножей с кольцевыми вырезами как один из возможных признаков этнической атрибуции тиверцев

Mânere din os pentru cuţite cu ornament incizat circular în calitate de posibil element etnic atribuit tiverţilor

Early medieval bone handles of knives with annular notches as one of the possible signs of ethnic attribution of the Tivertsi


CZU: [902/904+39](4)
Pag. 399-406

Власенко Иван
 
Национальный музей археологии и истории Молдовы
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2020


Rezumat

Povestea vremurilor de demult aminteşte 13 triburi ale slavilor de răsărit. S-a constatat că teritoriul de răspândire ale acestor grupuri etnice stabile poate fi identificat în baza podoabelor de tâmplă pentru femei. Tiverţii amintiţi în cronică locuiau pe Nistru purtând podoabe caracteristice tuturor slavilor, fapt ce permite identificarea lor după criterii teritoriale, şi nu în baza elementelor etnice. În zece aşezări medievale timpurii din Republica Moldova au fost descoperite mânere din os pentru cuţite care sunt ornamentate cu incizii circulare. Conform opiniei lui G.B. Fedorov, acestea ar constitui un element etnic determinant pentru tiverţi. Arealul de răspândire a mânerelor cuprinde, în general, interfluviul Nistru-Răut, unde sunt concentrate majoritatea siturilor aparţinând slavilor de răsărit din secolele VIII-XI. Este regiunea de pe Nistru, unde, se pare, locuiau tiverţii.

The Tale of Bygone Years mentions 13 East Slavic tribes. It was established that these were resilient ethnic groups, and it was possible to define the settlement territory of most of them due to female temporal ornaments. The chronicle tribe of Tivertsi, which lived in the Dniester region, had common Slavic ornaments, so it is identified mostly on territorial, rather than ethnographic grounds. In ten early medieval settlements of the Republic of Moldova, peculiar bone handles of knives with carved annular patterns were found, which G.B. Fedorov considered ethno-determining for Tivertsi. The area of their distribution covers mainly the interfluve of the Dniester and the Răut, where most of the East Slavic sites of the 8th-11th centuries are concentrated. Apparently, this is the territory of the Dniester region, where the Tivertsi lived.

Cuvinte-cheie
«Повесть временных лет», восточнославянские племена, тиверцы, этноопределяющие украшения, костяные рукояти ножей с кольцевыми вырезами,

Povestea vremurilor de demult, triburile slavilor de răsărit, tiverţi, podoabe determinante etnic, mânere din os pentru cuţite cu incizii circulare,

Tale of Bygone Years, East Slavic tribes, Tivertsi, ethno-defining ornaments, bone handles of knives with annular notches