Mathematical Model of the Local Kinetics of a Nickel Oxide Electrode
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
359 0
SM ISO690:2012
KOSHELI, Nicolai; KOSTYRYA, M.. Mathematical Model of the Local Kinetics of a Nickel Oxide Electrode . In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2011, nr. 5(47), pp. 408-412. ISSN 1068-3755.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Numărul 5(47) / 2011 / ISSN 1068-3755 /ISSNe 1934-8002

Mathematical Model of the Local Kinetics of a Nickel Oxide Electrode

Pag. 408-412

Kosheli Nicolai, Kostyrya M.
 
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

A new mathematical model of the local kinetics characteristic E = f(i, τ) for nickel oxide electrodes NiOOH/Ni(OH)2 is presented. A flat crystal of active substance with thickness h that reconstructs a particle with a size of 2h is the sample for the studies. A mathematical model of the process is based on the conception considering the potential and polarization as a function of the concentration of the protons at the surface layer of the crystal. The polarization is considered as a sum of the concentration, activation, and ohmic components. The concept considers the coefficients of the protons activity and the proton vacancies in the crystal lattice. The potential of the electrode in the process of the discharge is determined by the changes in the surface concentration of protons. The coefficient of diffusion, the rate of the electromigration of protons, and the resistivity of the solid phase change over the thickness of the crystal in accordance with the changes in the concentration of the protons and the activity factors. The distribution of activity concentration of activity protons was determined by solving a one dimension problem of diffusive and electromigration transfer.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lavric, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Formatul 5+2 din perspectiva esenţei conflictului: Necesitatea modificării
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1840</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>cartografierea conflictului</subject>
<subject>referendum</subject>
<subject>separatism</subject>
<subject>ocupaţie</subject>
<subject>negocieri</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-01-03</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Investigaţia realizată vizează analiza procesului de negocieri în formatul “5 2”, în conflictul din estul Republicii Moldova. Studiul comparat îi permite autorului să demonstreze că în formatul negocierilor sunt comise erori. În acest context sunt necesare modificări esenţiale. Valorificînd documentele ce reflectă rolul ONU în soluţionarea conflictelor, autorul formulează greşala admisă de conducerea Moldovei în aprecierea esenţei conflictului. El arată: în RM nu este vorba de separatism, ci de ocupaţie. RM nu se află în conflict cu unele grupuri etnice ce populează anumite localităţi, ci cu Federaţia rusă. Pentru a soluţiona conflictul este necesar de spus adevărul şi de apelat la ONU.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>This investigation has analyzed the process of negotiations in the „5 2” format for the conflict from the East of the Republic of Moldova. The comparative study, allows the author to prove that there are errors in the format of the negotiations. In this context, essential changes are needed. Valuing the documents that reflect the role of UN in solving conflicts, the authors reflects on the error admitted by the leadership of Moldova in evaluating the essence of the conflict. He argues that in RM there is not separation, there is occupation. RM is not in conflict with some ethnic groups that populate certain localities, but with Russian Federation. In order to solve the conflict, one needs to say the truth and to appeal to UN.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>