Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
482 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-22 18:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:004 (102)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3671)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3810)
SM ISO690:2012
IVANCOV, Ludmila. Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 156-160. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational

CZU: 37.016:004

Pag. 156-160

Ivancov Ludmila
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Aplicațiile Google - un instrument util &icirc;n procesul educational">
<meta name="citation_author" content="Ivancov Ludmila">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 2">
<meta name="citation_firstpage" content="156">
<meta name="citation_lastpage" content="160">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Volumul_II_Didactica_Stiin%C8%9Belor_Naturii_2019-156-160.pdf">