Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
484 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-22 18:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:004 (102)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3671)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3810)
SM ISO690:2012
IVANCOV, Ludmila. Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 156-160. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational

CZU: 37.016:004

Pag. 156-160

Ivancov Ludmila
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ivancov, L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Aplicațiile Google - un instrument util &icirc;n procesul educational</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-268-7</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.016:004</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>