Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
480 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-22 18:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:004 (102)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3671)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3810)
SM ISO690:2012
IVANCOV, Ludmila. Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 156-160. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Aplicațiile Google - un instrument util în procesul educational

CZU: 37.016:004

Pag. 156-160

Ivancov Ludmila
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-91353</doi_batch_id>
<timestamp>1702108737</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-268-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Aplicațiile Google - un instrument util &icirc;n procesul educational</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Ivancov</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>156</first_page>
<last_page>160</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>