Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
501 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-10 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:57 (1)
Educație (13319)
Științe biologice în general (3387)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, NEDBALIUC, Rodica, GUIBAN, Elena. Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 152-155. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie

CZU: 37.036:57

Pag. 152-155

Grigorcea Sofia1, Nedbaliuc Rodica1, Guiban Elena2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Emil Nicula", s. Mereni
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2020


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Grigorcea, S.V.</dc:creator>
<dc:creator>Nedbaliuc, R.G.</dc:creator>
<dc:creator>Guiban, E.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:source>Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice (Vol. 2) 152-155</dc:source>
<dc:title>Stimularea capacităţilor creative la elevi &icirc;n cadrul orelor de biologie</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>