Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
428 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-10 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:57 (1)
Educație (12507)
Științe biologice în general (3141)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, NEDBALIUC, Rodica, GUIBAN, Elena. Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 152-155. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie

CZU: 37.036:57

Pag. 152-155

Grigorcea Sofia1, Nedbaliuc Rodica1, Guiban Elena2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Emil Nicula", s. Mereni
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2020