Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
464 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-16 16:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:57 (19)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3447)
Științe biologice în general (3164)
SM ISO690:2012
GRATI, Vasile, COZARI, Tudor, BOTNARU, Alecu. Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 144-151. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar

CZU: 37.016:57

Pag. 144-151

Grati Vasile, Cozari Tudor, Botnaru Alecu
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2020