Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 2
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-09 09:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.2(478) (34)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (188)
SM ISO690:2012
CROITOR, Roman; SÎRBU, Ghenadie. Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 2. In: Revista Arheologică. 2019, nr. 2(15), pp. 151-156. ISSN 1857-016X.
10.5281/zenodo.3572397
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 2

Resturi de animale din așezarea eneolitică târzie Gordinești II-Stînca goală (r-nul Edineț). Partea a doua

Остатки животных из позднеэнеолитического памятника Гординешть II-Стынка гоалэ (Единецкий район). Часть вторая


DOI: 10.5281/zenodo.3572397
CZU: 902/903.2(478)
Pag. 151-156

Croitor Roman, Sîrbu Ghenadie
 
Institute of Cultural Heritage
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2020


Rezumat

The article describes a new archaeozological material from the Eneolithic settlement Gordinești II-Stînca goală, collected during the archaeological excavations of the 2017 and 2018 field campaigns. The new material comes from sectors A and B of the excavated part of the archaeological site. In addition to the remains of cattle, domestic goat, horse, wild boar, fox, red deer, and roe deer, known on this monument according to the data from the previous excavation, the new archaeozological material indicates the presence of the domestic pig and sheep in the settlement. The dog remains are extremely few. It should also be noted the relatively large number of remains of red deer and roe deer, which make up about 21% of the total number of the determined archaeozoological material. The new findings of the horse are of particular interest, since the new material allows us to give a preliminary characterization of the Eneolithic form of the domestic horse from Moldova.

Articolul prezintă descrierea unui nou eșantion arheozoologic din așezarea eneolitică Gordinești II-Stînca goală, colectat ca urmare a săpăturilor arheologice din anii 2017 și 2018. Noul material provine din sectoarele A și B ale părții excavate a sitului arheologic. Pe lângă rămășițele de bovine, capră domestică, cal, mistreț, vulpe, cerb nobil și căprioară, care sunt cunoscute în aşezare din materialele săpăturilor anterioare, resturile faunistice indică prezența porcinelor și oilor domestice. Rămășițele osteologice ale câinelui sunt extrem de puține. Se remarcă numărul relativ mare de resturi de căprior și cerb nobil, care reprezintă aproximativ 21% din totalul materialului arheozoologic determinat. Deși puține, descoperirea oaselor de cal reprezintă un interes deosebit, deoarece ne permit să facem o caracterizare preliminară a formei de cal domestic specific eneoliticului final din Moldova.

В статье описывается новый археозоологический материал из энеолитического поселения Гординешть II-Стынка гоалэ, собраный в результате археологических раскопок во время полевых сезонов 2017 и 2018 годов. Новый материал происходит из секторов А и Б раскопанной части археологического памятника. Помимо остатков крупного рогатого скота, домашней козы, лошади, дикого кабана, лисицы, благородного оленя, и косули, известных на данном памятнике согласно материалам предыдущих раскопок, новый археозоологический материал указывает на присутствие на памятнике домашней свиньи и овцы. Обнаруженные остатки собаки крайне немногочисленны. Также следует отметить сравнительно большое количество остатков благородного оленя косули, которые составляют около 21% от всего определённого археозоологического материала. Особый интерес представляют новые находки лошади

Cuvinte-cheie
domestic animals, horse, tool marks, burnt bones,

animale domestice, cal, urme de utilizare a uneltelor, oase arse,

домашние животные, лошадь, следы использования орудий, обожжённые кости

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-91302</doi_batch_id>
<timestamp>1628106127</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Arheologică</full_title>
<issn media_type='print'>1857016X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>2(15)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-St&icirc;nca goală (Edineț district). Part 2</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Roman</given_name>
<surname>Croitor</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ghenadie</given_name>
<surname>Sîrbu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>151</first_page>
<last_page>156</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.3572397</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>