Valențele stagiilor de practică în eficientizarea formării viitorilor tehnicieni-meteorologi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
603 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-20 09:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.3.048.4:574 (1)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (248)
Ecologie generală şi biodiversitate (733)
SM ISO690:2012
CHIRICĂ, Lazăr, SARAPANOVSCAIA, Svetlana. Valențele stagiilor de practică în eficientizarea formării viitorilor tehnicieni-meteorologi. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor exacte, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 2, pp. 15-22. ISBN 978-9975-76-268-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Valențele stagiilor de practică în eficientizarea formării viitorilor tehnicieni-meteorologi

CZU: 377.3.048.4:574

Pag. 15-22

Chirică Lazăr, Sarapanovscaia Svetlana
 
Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2020


Rezumat

Stagiile de practică în producere reprezintă o componentă obligatorie a procesului de formare profesională, durata cărora este reglementată de Planul-cadru și Planul de învăţământ. Prin intermediul stagiilor de practică elevilor le este oferită oportunitatea de a se familiariza cu specificul unei organizații meteorologice și de a obține competențe profesionale aplicative. Organizațiile în care își desfășoară elevii aplicațiile pot deveni o bună sursă de angajare a viitorilor specialiști.

Professional training is a necessary component in the process of professional development and their duration is stated by the curriculum. Due to the professional training students have the possibility to get acquainted with specifics of the meteorological organizations and acquire applied professional skills. The organizations where the students have their training can be appropriate place for future specialists.

Cuvinte-cheie
stagii de practică, formare profesională, competenţe profesionale, promovare și calificare, performanţă, platforma meteorologică, aparate meteorologice