Formarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pedagogi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
436 36
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-06 19:21
SM ISO690:2012
COJOCARU, Victoria; SĂNDULESCU, Liliana; TICUŢA, Elena-Roxana. Formarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pedagogi. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective. Vol. 1, 28-29 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, pp. 7-13. ISBN 978-9975-76-252-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018

Formarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pedagogi


Pag. 7-13

Cojocaru Victoria, Săndulescu Liliana, Ticuţa Elena-Roxana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2020


Rezumat

Necesitatea educaţiei antreprenoriale. Actuala societate aduce sistemului educaţional cerinţe tot mai exigente, formulând o comandă socială inexistentă anterior. Aceste schimbări sunt generate, în special, de transformările considerabile din ultimele decenii, de necesitatea de cetăţeni activi, cu iniţiativă, capabili să se integreze în această societate şi să participe, la rândul lor, la continuarea progresului acesteia.

Need of entrepreneurial education. The current society brings to the education system more and more demanding requirements, formulating a previously non-existent social order. These changes are generated, in special, by the considerable changes in the last decades, by the need for active people, with initiative and to be able for eficiently integration into this society and to participate in its further progress.