Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1077 50
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-18 12:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922-053.8 (2)
Psihologie (3521)
SM ISO690:2012
RACU, Igor, LUNGU, Violeta. Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2019, nr. 4(57), pp. 105-117. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup

Personal autonomy level increase of emerging adults through group psychological interventions

CZU: 159.922-053.8

Pag. 105-117

Racu Igor, Lungu Violeta
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2019


Rezumat

Premise. În acest articol sunt prezentate rezultatele demersului de creștere a autonomiei personale la adulții emergenți prin intervenții psihologice de grup. Înainte de a prezenta datele de cercetare sunt trecute în revistă aspecte teoretice și conceptuale ale constructului psihologic autonomie personală. Metoda. Autonomia personală a celor 24 de participanți la cercetare a fost investigată cu Scala de Autonomie personală [1] în fazele de pre și post intervenție psihologică. După testarea pre-intervenție s-au constituit două grupuri, experimental și de control, omogene din punct de vedere demografic și al nivelului de autonomie. Rezultate. În urma intervenției psihologice de grup, s-a constat creșterea autonomiei personale la nivel global și dimensiuni pentru tinerii participanți la grup.

Background. This article presents the results of the demarche of increasing personal autonomy for emerging adults through group psychological interventions. Before presenting the research data, the theoretical and conceptual aspects of the psychological construct personal autonomy are reviewed. Method. The personal autonomy of the 24 research participants was investigated with the Personal Autonomy Scale [1] during the pre- and post-psychological intervention phases. After the pre-intervention testing, two groups were established, experimental and control, homogeneous in terms of demographics and autonomy. Results. As a result of the group psychological intervention, the increase of personal autonomy at global level and size for the young participants in the group was observed.

Cuvinte-cheie
autonomie personală, adult emergent,

personal autonomy, emerging adult