Reducerea densităţii dăunătorului Helicoverpa Armigera Hubner cu ajutorul entomofagului trichogramma la cultura de porumb
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
258 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-21 09:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.15:632:595.789 (1)
Cereale. Recolte de grâne (483)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (654)
Articulata (141)
SM ISO690:2012
GAVRILIŢĂ, Lidia. Reducerea densităţii dăunătorului Helicoverpa Armigera Hubner cu ajutorul entomofagului trichogramma la cultura de porumb. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională . Ediția 6, 23-24 octombrie 2017, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2017, pp. 272-275. ISBN 978-9975-56-463-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6, 2017
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, "
Ediția a VI-a , Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2017

Reducerea densităţii dăunătorului Helicoverpa Armigera Hubner cu ajutorul entomofagului trichogramma la cultura de porumb


CZU: 633.15:632:595.789
Pag. 272-275

Gavriliţă Lidia
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2019


Rezumat

Implementation of the tehnologies of production and applicaton of the entomophage Trichogramma evanescens Westwood during the 2001-2016 were carried out under the laboratory conditions and on the maize fields in different households from Republic of Moldova. Biological efficacy of T. evanescens with improved qualities on the maize fields varied 74,0 to 92,3%, the degree of pest attack varied 3 to 11% in the variant with T. evanescens with common qualities varied 68,0-84,6%, the degree of pest attack varied 7 to 16%. during the peniad of generations of development of noctuids complex. In control, the degree attack was 36 to 91%.  

Cuvinte-cheie
Implementation, attack, biological indices, efficacy, protection, Pests, prolificacy.