Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
252 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 09:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.85 (32)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (143)
SM ISO690:2012
POHILĂ, Oleg. Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 9, pp. 138-146. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul 9 / 2019 / ISSN 1857-0976

Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor

General and special criminological measures of prevention the sexual exploitation of women and children


CZU: 343.85
Pag. 138-146

Pohilă Oleg
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019


Rezumat

În conţinutul respectivului articol ştiinţific este identificat şi analizat complexul de măsuri generale şi special-criminologice orientat spre prevenirea fenomenului exploatării sexuale a femeilor şi copiilor. Astfel, pe lângă măsurile de influenţă asupra factorilor economici, politici, organizaţionali şi juridici, autorul mai constată că în procesul prevenirii acestui gen de criminalitate mai este necesar de concentrat atenţia asupra interacţiunii dintre structurile guvernamentale şi cele neguvernamentale, monitorizării şi utilizării surselor veridice de informare care caracterizează situaţia reală în domeniul de referinţă, precum şi asupra eficientizării sistemului de prevenire victimologică.

The content of this scientific article identifies and analyzes the complex of general and special-criminological measures aimed at preventing the phenomenon of sexual exploitation of women and children. Thus, besides the measures of influence on the economic, political, organizational and legal factors, the author also notes that in the process of preventing this kind of crime it is necessary to focus on the interaction between the governmental and non-governmental structures, the monitoring and the use of the reliable sources of information which characterizes the real situation in the field of reference, as well as on the efficiency of the victim’s prevention system.

Cuvinte-cheie
exploatare sexuală, femei, copii, măsuri generale, măsuri special-criminologice, prevenire,

sexual exploitation, women, children, general measures, special-criminological measures, prevention