Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
387 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-27 19:48
SM ISO690:2012
TICU, Ioan. Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor. In: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. 12-13 decembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Adrilang“, 2019, pp. 163-170. ISBN 978-9975-3287-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 2019
Conferința "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene"
Chișinău, Moldova, 12-13 decembrie 2019

Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor

Legal regulations concerning the phenomenon of the migration and the consequences on the
security of the states


Pag. 163-170

Ticu Ioan
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019


Rezumat

Migrația este o consecință importantă a schimbărilor economice, politice și sociale. Având în vedere impactul său semnificativ asupra comunităților, este necesară măsurarea și înțelegerea deplină a migrației. Statisticile fiabile sunt esențiale pentru o înțelegere de bază a acestui fenomen important. Cu toate acestea, în multe țări, chiar și cele mai elementare date despre migrație sunt incomplete, depășite sau lipsesc. Factorii de decizie politică privind migrația, precum și alți profesioniști în domeniu, trebuie să cunoască baza legală privind migrația pentru a le putea interpreta și prognoza. Semnificația studierii proceselor de migrație este determinată de caracterul lor de masă și, de cele mai multe ori, depășind limitele impactului reglementat, precum și de larga rezonanță publică și politică a luării în considerare a proceselor de migrație și a rezultatelor acestora asupra securității statelor. Relevanța articolului se datorează creșterii puternice a migrației externe către țările UE și, în consecință, nevoii de a găsi soluții pentru o nouă politică de adaptare a migranților în țările gazdă prin fundamentarea ei juridică.

Migration is an important consequence of economic, political and social change. Given its significant impact on communities, it is necessary to fully measure and understand migration. Reliable statistics are essential for a basic understanding of this important phenomenon. However, in many countries, even the most basic data on migration are incomplete, outdated, or missing. Policy makers on migration, as well as other professionals in the field, need to know the legal basis for migration in order to be able to interpret and forecast them. The significance of studying migration processes is determined by their mass character and, most often, exceeding the limits of the regulated impact, as well as by the broad public and political resonance of taking into account the migration processes and their results on the security of the states. The relevance of the article is due to the strong growth of external migration to EU countries and, consequently, the need to find solutions for a new policy of adapting migrants to the host countries through its legal basis.

Cuvinte-cheie
azil, cooperarea internațională, dreptul de ședere, migraţia, refugiat,

asylum, international cooperation, right of residence, migration, refugee