Cовременные формы публичной власти и их влияние на содержание принципа разделения властей
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
170 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-16 02:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.1 (569)
Tipuri și forme ale dreptului (557)
SM ISO690:2012
МАЛЯРЧУК, Оксана. Cовременные формы публичной власти и их влияние на содержание принципа разделения властей. In: Intellectus. 2019, nr. 3-4, pp. 182-187. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Cовременные формы публичной власти и их влияние на содержание принципа разделения властей

Modern Forms of Public Authority and Their Influence on the Content of the Principle of Separation of Powers


CZU: 340.1
Pag. 182-187

Малярчук Оксана
 
Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
 
Disponibil în IBN: 25 decembrie 2019


Rezumat

Acest articol explorează relația dintre formele puterii publice și principiul separării puterilor într-un stat modern. Principiul separării puterilor este considerat drept bază organizatorică și funcțională a autorității publice într-un stat democratic. Autorul arată diferite puncte de vedere asupra creșterii numărului de ramuri ale puterii.

This article explores the relationship between the forms of public power and the principle of separation of powers in a modern state. The principle of separation of powers is considered as the organizational and functional basis of the public authority in a democratic state. The author shows diff erent points of view on increasing the number of branches of power.

Cuvinte-cheie
forme de putere publică, putere constitutivă, suveranitate populară, putere electorală, putere «neutră»,

forms of public power, constituent power, popular sovereignty, electoral power, «neutral» power