Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
632 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-11 22:53
SM ISO690:2012
TICU, Ioan. Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.6, Partea 1, 6 iunie 2019, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2019, pp. 196-203.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1, 2019
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 6 iunie 2019

Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național


Pag. 196-203

Ticu Ioan
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2019


Rezumat

Fenomenul migrației e firesc într-un anumit fel, dacă ne gândim că e întâlnit în toate perioadele istoriei: populațiile au migrat, s-au deplasat, s-au amestecat. Dacă acceptăm însă că nimic din ce-a fost nu se repetă sau nu se repetă întocmai, e normal să fim luați prin surprindere de actuala invazie. Noutatea este că am intrat într-o fază în care ritmul ei crește: trăim o epocă de accelerare continuă. O epocă începută odată cu cristalizarea civilizației occidentale, când pentru prima dată s-a afirmat ideea progresului, a unei zile de mâine altfel decât cea de azi. Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut şi până în prezent, Republica Moldova se confruntă cu un puternic flux de migraţie a populaţiei. Cetăţenii Republicii Moldova, de multe ori tineri apți de muncă, pleacă în străinătate, fie din cauza sărăciei, fie a lipsei de perspective, în căutarea unei vieţi mai bune şi a unui loc de muncă mai bine plătit peste hotarele țării. Există multe dispute referitor la migrația populației și consecințele sale asupra țării și a familiilor,unii consideră că migraţia trebuie privită ca fiind un proces ce trebuie bine gestionat, alții văd migrația ca o problemă care trebuie soluționată.

The phenomenon of migration is natural in a certain way, if we think it is encountered in all periods of history: the populations migrated, moved, mixed. However, if we accept that nothing has been repeated or repetitive, it is normal to be surprised by the current invasion. The novelty is that we have entered a phase in which its rhythm grows: we live an era of continuous acceleration. An era started with the crystallization of Western civilization, when the idea of progress, of tomorrow other than today, was asserted for the first time.Since the last decade of the last century to date, the Republic of Moldova faces a strong flow of population migration. Citizens of the Republic of Moldova, often young people who are able to work, go abroad either because of poverty or lack of prospects in search of a better life and a better paid job abroad. There are many disputes about population migration and its consequences for the country and for families, some consider migration to be a well-managed process, others see migration as a problem to be solved.

Cuvinte-cheie
migraţie, azil, teorii, economie, piaţă, sărăcie,

migration, asylum, theories, Economy, Market, poverty

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ticu, I.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Fenomenul migrației e firesc &icirc;ntr-un anumit fel, dacă ne g&acirc;ndim că e &icirc;nt&acirc;lnit &icirc;n toate perioadele istoriei: populațiile au migrat, s-au deplasat, s-au amestecat. Dacă acceptăm &icirc;nsă că nimic din ce-a fost nu se repetă sau nu se repetă &icirc;ntocmai, e normal să fim luați prin surprindere de actuala invazie. Noutatea este că am intrat &icirc;ntr-o fază &icirc;n care ritmul ei crește: trăim o epocă de accelerare continuă. O epocă &icirc;ncepută odată cu cristalizarea civilizației occidentale, c&acirc;nd pentru prima dată s-a afirmat ideea progresului, a unei zile de m&acirc;ine altfel dec&acirc;t cea de azi. &Icirc;ncep&acirc;nd cu ultimul deceniu al secolului trecut şi p&acirc;nă &icirc;n prezent, Republica Moldova se confruntă cu un puternic flux de migraţie a populaţiei. Cetăţenii Republicii Moldova, de multe ori tineri apți de muncă, pleacă &icirc;n străinătate, fie din cauza sărăciei, fie a lipsei de perspective, &icirc;n căutarea unei vieţi mai bune şi a unui loc de muncă mai bine plătit peste hotarele țării. Există multe dispute referitor la migrația populației și consecințele sale asupra țării și a familiilor,unii consideră că migraţia trebuie privită ca fiind un proces ce trebuie bine gestionat, alții văd migrația ca o problemă care trebuie soluționată.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The phenomenon of migration is natural in a certain way, if we think it is encountered in all periods of history: the populations migrated, moved, mixed. However, if we accept that nothing has been repeated or repetitive, it is normal to be surprised by the current invasion. The novelty is that we have entered a phase in which its rhythm grows: we live an era of continuous acceleration. An era started with the crystallization of Western civilization, when the idea of progress, of tomorrow other than today, was asserted for the first time.Since the last decade of the last century to date, the Republic of Moldova faces a strong flow of population migration. Citizens of the Republic of Moldova, often young people who are able to work, go abroad either because of poverty or lack of prospects in search of a better life and a better paid job abroad. There are many disputes about population migration and its consequences for the country and for families, some consider migration to be a well-managed process, others see migration as a problem to be solved.</p></dc:description>
<dc:source>Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei (Vol.6, Partea 1) 196-203</dc:source>
<dc:subject>migraţie</dc:subject>
<dc:subject>azil</dc:subject>
<dc:subject>teorii</dc:subject>
<dc:subject>economie</dc:subject>
<dc:subject>piaţă</dc:subject>
<dc:subject>sărăcie</dc:subject>
<dc:subject>migration</dc:subject>
<dc:subject>asylum</dc:subject>
<dc:subject>theories</dc:subject>
<dc:subject>Economy</dc:subject>
<dc:subject>Market</dc:subject>
<dc:subject>poverty</dc:subject>
<dc:title><p>Aspecte juridico-politice privind dinamica migrației la nivel național</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>