Teaching the language of advice in EFL classrooms
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
406 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-23 15:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111(072.8=…) (1)
Limba engleză (454)
SM ISO690:2012
CEBOTAROŞ, Viorica. Teaching the language of advice in EFL classrooms. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediția 8, 12 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 51-56. ISBN 978-9975-50-235-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2018

Teaching the language of advice in EFL classrooms

CZU: 811.111(072.8=…)

Pag. 51-56

Cebotaroş Viorica
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2019


Rezumat

The article discusses the role of pragmatic instruction in EFL classrooms, with a focus on the speech act of advice. After revealing some peculiarities of advice in the Anglo and Romanian cultures, it offers some activities that may contribute to raising learners’ pragmatic awareness regarding the functioning of this speech act in the Anglo culture.

Cuvinte-cheie
advice, culture, pragmatic competence, pragmatic failure, pragmatic instruction