Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
266 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-23 22:54
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; ŢURCANU, Carolina; VASILACHE, Corina. Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc. In: Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale. 11-12 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019, pp. 391-396. ISBN 978-9975-48-156-4 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale 2019
Conferința "Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale"
Chişinău, Moldova, 11-12 octombrie 2019

Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc


Pag. 391-396

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2019


Rezumat

The complexity of human life in contemporary society, but also the processes of globalization, technology, computerization etc., have as a consequence the rethinking of the role of different forms of education: formal, non-formal, informal. These modalities of education are not mutually exclusive; they coexist and interact, each individual or group being under the simultaneous or successive influence of formal, non-formal and informal education. It therefore requires a rethinking of the role and weight of these modalities (forms) that contribute to the achievement of lifelong education.