Aspecte teoretice privind conceptul de bună guvernare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351/354 (140)
Activități specifice administrației publice (569)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (1392)
Administrația de nivel mijlociu. Administrația regională. provincială. Organe administrative regionale (2220)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (3129)
SM ISO690:2012
BAXAN, Oleg. Aspecte teoretice privind conceptul de bună guvernare. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), pp. 122-127. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Aspecte teoretice privind conceptul de bună guvernare

Theoretical aspects regarding the concept of good governance

Теоретические аспекты концепции хорошего управления


CZU: 351/354
Pag. 122-127

Baxan Oleg
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2019


Rezumat

The economists are convinced by scientific argument of the concept that state institutions cannot compete with commercial structures in the market. The experts and the elected officials from different levels criticise the public administration and propose its reorganisation. Under these circumstances, the assurance of a good governance is the main challenge in realization of the governing act.

Economiştii sunt convinşi în argumentarea ştiinţifică a concepţiei că instituţiile de stat nu pot concura cu structurile comerciale pe piaţă. Experţi şi oficialii aleşi, de diferite nivele, critică administraţia publică şi propun reorganizarea ei. În aceste condiţii, asigurarea unei bune guvernări a devenit provocarea de bază pentru realizarea actului de guvernare.

Cuvinte-cheie
good governance, World Bank, administration, principles,

buna guvernare, Banca Mondială, administrație, principii