Tipologii ale evaluării politicilor publice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
47 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35 (4758)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (1436)
SM ISO690:2012
ZAHARIA, Olga. Tipologii ale evaluării politicilor publice. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), pp. 118-121. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Tipologii ale evaluării politicilor publice

Typologies of public policies evaluation

Типология оценок общественной политики


CZU: 35
Pag. 118-121

Zaharia Olga
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2019


Rezumat

The present article is focused on the analysis of the typologies of public policies evaluation, starting from the fact that there are multiple evaluation studies and each of them is based on different questions. The typology of the process is extremely varied, which leads to multiple definitions, as well as to the specific characteristics that each typology of the evaluation implies. In this regard, we set out to characterize the main models of evaluation, as they play a decisive role in establishing the features of the general cycle of public policies as well as in their analysis.

Articolul de faţă este focusat pe analiza tipologiilor de evaluare a politicilor publice, pornind de la faptul că există multiple studii de evaluare și fiecare dintre ele se bazează pe întrebări diferite. Tipologia procesului este extrem de variată, ceea ce conduce la definiţii multiple, precum şi la caracteristici specifice pe care fiecare tipologie a evaluării o presupune. Ne-am propus în acest sens caracterizarea principalelor modele ale evaluării, deoarece acestea joacă un rol decisiv în stabilirea trăsăturilor ciclului general al politicilor publice, precum şi în analiza lor.

Cuvinte-cheie
public policy, evaluation, typology, monitoring, program, logic string,

politică publică, evaluare, tipologie, monitorizare, program, şir logic