Securitatea regională în contextul vulnerabilității regiunii Mării Negre. considerații sumare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
467 19
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-01 08:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(262.5) (2)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1157)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana. Securitatea regională în contextul vulnerabilității regiunii Mării Negre. considerații sumare . In: Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), pp. 111-116. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Securitatea regională în contextul vulnerabilității regiunii Mării Negre. considerații sumare

Regional security in the context of Black Sea region vulnerability. some considerations

Региональная безопасность в контексте уязвимости Черноморского Региона. краткие соображения

CZU: 327(262.5)

Pag. 111-116

Cebotari Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2019


Rezumat

The security of the Black Sea basin is affected by the presence of several geostrategic, political, military, economic, social vulnerabilities. The presence of these vulnerabilities in the region makes the destabilization of regional security. This article analyzes the presence of vulnerabilities in the Black Sea basin and their impact on regional security.

Securitatea bazinului Mării Negre este afectată de prezența mai multor vulnerabilități geostrategice, politice, militare, economice și sociale. Prezența acestor vulnerabilități în regiune conduce la destabilizarea securității regionale. Acest articol analizează prezența vulnerabilităților în bazinul Mării Negre și impactul acestora asupra securității regionale.

Cuvinte-cheie
regional security, Energy Security, vulnerability, conflict, organized crime, migration, drug trafficking, Black Sea,

securitate regională, securitate energetică, vulnerabilitate, conflict, crimă organizată, migraţie, trafic de droguri, Marea Neagră