Необходимость проведения переписи населения в Украине
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
510 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-10 13:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
311.312:351.755.3(477) (1)
Organizarea generală a statisticii. Statistică oficială (30)
Activități specifice administrației publice (899)
SM ISO690:2012
КУРАНДА, Людмила. Необходимость проведения переписи населения в Украине. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), pp. 90-96. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Необходимость проведения переписи населения в Украине

Necessity of carrying out the population census in Ukraine

Necesitatea efectuării recensământului populației în Ucraina

CZU: 311.312:351.755.3(477)

Pag. 90-96

Куранда Людмила
 
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2019


Rezumat

For the entire existence of independent Ukraine, the census was carried out only once - in 2001. Then the country’s population was 48.5 million of people. At the same time, the UN has long noted the importance of timely analysis of the composition of the population in Ukraine. The recommended period is 10 years, and for the rapidly developing countries - 5 years. The upcoming census is proposed to be performed in three ways. Firstly, through the Internet, where everyone can fill out a census form on their own. I Secondly, it is planned to collect information using special tablets, which will greatly simplify further data processing. And thirdly, as before, scribes will come to people and, naturally, receive answers from them, filling out ordinary paper census forms.

Pentru întreaga existență a Ucrainei independente, recensământul a fost efectuat o singură dată - în 2001. Atunci populația țării era de 48,5 milioane de oameni. În același timp, ONU a remarcat demult importanța analizei în timp util a compoziției populației în Ucraina. Perioada recomandată este de 10 ani, iar pentru țările în curs de dezvoltare rapidă, 5 ani. Se propune următorul recensământ, care va fi realizat în trei moduri. În primul rând, prin Internet, unde fiecare poate completa un formular de recensământ pe cont propriu. În al doilea rând, este planificată colectarea de informații folosind tablete speciale, ceea ce va simplifica mult prelucrarea ulterioară a datelor. Și, în al treilea rând, ca și înainte, cărturarii vor veni la oameni și, în mod natural, vor primi răspunsuri de la ei, completând formularele obișnuite de recensământ.

Cuvinte-cheie
census, demographic indicators, human potential, State Statistics Committee, ablebodied population, census form,

recensământ, indicatori demografici, potenţial uman, Comitetul statistic de stat, populație fără corporație, forma recensământului