Основные элементы технологии реинжиниринга административно- управленческих процессов органов местного самоуправления
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
491 26
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 08:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
252.9:005 (1)
Religii ale antichității. Culte și religii minore (8)
Management (1447)
SM ISO690:2012
КОСТЕНЮК, Наталья. Основные элементы технологии реинжиниринга административно- управленческих процессов органов местного самоуправления. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), pp. 50-55. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Основные элементы технологии реинжиниринга административно- управленческих процессов органов местного самоуправления

Basic elements of technology of reengineering of administrative and managerial processes of organs of local self-government

Elementele de bază ale tehnologiei reingineriei a proceselor administrative și de gestionare a organelor de autoadministrare locală

CZU: 252.9:005

Pag. 50-55

Костенюк Наталья
 
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2019


Rezumat

The article analyzes the main elements of the technology of reengineering of administrative processes of local authorities. In the process of reengineering administrative processes, a model of the organizational structure of local authorities is used. In the process of reengineering, an optimal management system is created and conditions are laid for the formation of mechanisms for further self-improvement.

În articol se analizează principalele elemente ale tehnologiei de reinginerie a proceselor administrative din cadrul autorităților locale. În procesul de reproiectare a proceselor administrative este utilizat un model al structurii organizaționale a autorităților locale. În procesul de reinginerie este creat un sistem de control optim și sunt stabilite condiții de formare a mecanismelor de autoperfecționare ulterioară.

Cuvinte-cheie
administrative and managerial processes, local government, reengineering, management system,

cheie: procese administrative, administrație locală, reinginerie, sistem de management