Analiza cadrului legal guvernamental care reglementează serviciile medicale din Ucraina
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
438 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-18 14:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2(477) (12)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (712)
SM ISO690:2012
YUROCHKO, Tetiana; INHINOVA, Karolina. Analiza cadrului legal guvernamental care reglementează serviciile medicale din Ucraina. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 4(104), pp. 42-49. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Analiza cadrului legal guvernamental care reglementează serviciile medicale din Ucraina

Analysis of the government legal framework that regulates medical services in Ukraine

Анализ правительственной правовой структуры регулирования медицинских услуг в Украине

CZU: 614.2(477)

Pag. 42-49

Yurochko Tetiana, Inhinova Karolina
 
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2019


Rezumat

The article provides an overview of Ukrainian and international government legislation that regulates the activities of central executive bodies which formulate and implement policies in the field of health care services and healthcare providers. The accent on importance of studying the topic of quality medical services accessibility to the population and the proposed modernization of the health care sector financing system in the context of health care reform in Ukraine was evaluated.

Articolul oferă o imagine de ansamblu asupra legislației guvernamentale ucrainene și internaționale care reglementează activitățile organelor executive centrale, fiind responsabile de formularea și implementarea politicilor în domeniul serviciilor de asistență medicală și a furnizorilor de servicii medicale. Accentul cu privire la importanța studierii temei accesibilității serviciilor medicale de calitate pentru populație și modernizarea propusă a finanțării sectorului de sănătate a fost evaluat în contextul reformei asistenței medicale din Ucraina.

Cuvinte-cheie
health services, government regulation, health care reform, forecast, piloting billing, e-Health,

servicii de sănătate, reglementări guvernamentale, reformă în domeniul asistenței medicale, previziune, facturare pilot, e-sănătate