Arta de a conduce pe vremuri neliniștite
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
509 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-30 11:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.12:341(478) (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2297)
Drept internațional (1688)
SM ISO690:2012
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe. Arta de a conduce pe vremuri neliniștite. In: Administrarea Publică, 2019, nr. 4(104), p. 17. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489

Arta de a conduce pe vremuri neliniștite

The art of leading on hard times

Искусство управлять в сложные времена

CZU: 378.12:341(478)

Pag. 17-17

Bărbulescu Iordan Gheorghe
 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2019


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-90094</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-12-17</cfResPublDate>
<cfVol>104</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>17</cfStartPage>
<cfISSN>1813-8489</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/90094</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'> Arta de a conduce pe vremuri neliniștite</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-45485</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-45485</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-45485-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bărbulescu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iordan Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>