Instrumentul bibliometric naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
667 20
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-27 12:40
SM ISO690:2012
COJOCARU, Igor, CUCIUREANU, Gheorghe, MORARU, Olga. Instrumentul bibliometric naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil. In: Intellectus, 2010, nr. 2, pp. 44-55. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2010 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Instrumentul bibliometric naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil


Pag. 44-55

Cojocaru Igor, Cuciureanu Gheorghe, Moraru Olga
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2019


Rezumat

Îh articol se prezinta rezultatele cercetarilorreferitoare Ia crearea unui Instrument Bibliometric National In Republica Moldova. Autorii indica necesitatea, metodologia şi posibilii utilizatori ai acestui instrument, acordand o atenfie deosebita compararii caracteristicilor preconizate ale IBN cu cele existente In fume.

The paper presents the results of researches relating to creation of a bibliometric national instrument in the Republic of Moldova. The authors indicate the need, methodology and potential users of this tool, paying particular attention to comparing the expected characteristics of IBN with the existing ones.

В статье представлены результаты исследований направленных на создание национального библиометрического инструмента в Республике Молдова. Авторы показывают необходимость, методологию и вероятных пользователей данного инструмента, уделяя особое внимание сравнению проектных характеристик ИБН с существующеми аналогами.