Impactul riscurilolr complexe asupra dezvoltăriigrîului de toamnă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
83 0
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria; GĂMUREAC, Ana. Impactul riscurilolr complexe asupra dezvoltăriigrîului de toamnă. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Ediția a 1-a, 25 noiembrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, pp. 198-202. ISBN 978-9975-108-02-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a, 2016
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 25 noiembrie 2016

Impactul riscurilolr complexe asupra dezvoltăriigrîului de toamnă


Pag. 198-202

Nedealcov Maria, Gămureac Ana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2019


Rezumat

For the first time were highlighted change tendencies for autumn wheat vegetation phases  due of climate change in recent decades; was estimated impact of climate change and climatic risks on different varieties of autumn wheat which are to be grown in the Republic of Moldova. The results will contribute the correctly territorial location for autumn wheat, in the new given climate conditions.

Cuvinte-cheie
climatic risks, autumn wheat, impact of climate change, autumn wheat vegetation phases