Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
453 35
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-04 21:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:37.011.31 (1)
Psihologie (1889)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2361)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel; TUFEANU, Magda. Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2019, nr. 3-4(35), pp. 38-50. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

The relationship between personal development and well-being among teachers working in pre-university education.


CZU: 159.923.2:37.011.31
Pag. 38-50

Robu Viorel1, Tufeanu Magda2
 
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2019


Rezumat

Conceptul referitor la dezvoltarea personală atrage o atenție tot mai mare atât din partea cercetătorilor, cât şi a profesioniştilor din domenii, precum consilierea psihologică, psihoterapie sau planificarea și dezvoltarea carierei profesionale. Prezentul articol sumarizează background-ul metodologic și principalele rezultate ale unui studiu corelațional realizat într-un eșantion de 56 de cadre didactice din învățământul preuniversitar. Scopul investigației a constat în explorarea relației dintre dimensiunile dezvoltării personale și indicatorii stării de bine psihologice și subiective. Sunt discutate implicațiile practice pe care constatările studiului le au în raport cu obiectivul creșterii calității personalului didactic din învățământul preuniversitar românesc.

The concept of personal development draws an increasing attention to both researchers and professionals in fields such as psychological counseling, psychotherapy or professional career planning and development. This article summarizes the methodological background and the main results of a correlational study carried out in a sample of 56 teachers working in pre-university education. The purpose of the investigation was to explore the relationship between the dimensions of personal development and the indicators of psychological and subjective well-being. The practical implications of the findings of the study are related to the objective of increasing the quality of the teaching staff in the Romanian pre-university education.

Cuvinte-cheie
dezvoltare personală stare de bine în domeniul funcționării psihologice stare de bine subiectivă cadre didactice care activează în învățământul preuniversitar studiu corelațional,

personal development psychological well-being subjective well-being pre-university education teaching staff correlational study