Viabilitatea tulpinii Bacillus sp. nr. 2 până şi după liofilizare în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
71 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 08:31
SM ISO690:2012
BATÎR, Ludmila; SLĂNINĂ, Valerina. Viabilitatea tulpinii Bacillus sp. nr. 2 până şi după liofilizare în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului. In: Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri. 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. "Biotehdesign", 2019, pp. 116-117.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri 2019
Conferința "Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community"
ed. IV, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Viabilitatea tulpinii Bacillus sp. nr. 2 până şi după liofilizare în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului


Pag. 116-117

Batîr Ludmila, Slănină Valerina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2019


Rezumat

În RM există problema acută a poluării solurilor cu substanțe nocive, îndeosebi în jurul fostelor depozite de pesticide. Pesticidele periculoase abandonate şi depozitele devastate au impact negativ asupra populației şi mediului. Tehnologiile de decontaminare care sunt propuse la momentul dat presupun excavarea solului poluat şi fitoremedierea. Aceste tehnologii sunt foarte costisitoare şi/sau nu țin cont de condiţiile pedoclimaterice ale regiunii de decontaminare, ce predetermină eficienţa lor scăzută. Abordările microbiologice propuse în cadrul cercetărilor noastre includ aplicarea nanotehnologiilor, care sunt unul dintre cele mai promițătoare domenii ale științei. Proprietățile unicale ale unor nanoparticule (reactivitate, mobilitate în mediile poroase, durabilitate înaltă şi toxicitate redusă) deja sunt utilizate în remedierea solurilor şi apelor subterane poluate cu POPs. Astfel, cercetările noastre s-au axat pe studiul influenţei nanoparticulelor în baza fierului (nanomagnetita de fier şi nanofier zero valent) asupra viabilităţii tulpinii Bacillus sp. Nr. 2, în procesul liofilizării, cu utilizarea ulterioară a acesteia în calitate de nanobioremediator datorită capacităţii de sporire a gradului de mineralizare a poluantului în sol, care a fost demonstrat anterior în cercetările noastre. Rezultatele efectuate asupra stabilirii efectului lioprotector a nanoparticulelor în baza fierului asupra viabilităţii tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în procesul de liofilizare au demonstrat că, utilizarea atât a nanomagnetitei cât şi a nanofierului, în limita concentraţiilor de 1 – 10 mg/L, nu a dus la modificări esenţiale viabilitatea tulpinii până la liofilizare, astfel încât aceasta variază în limita probei martor, cu mici devieri de până la 3%, în cazul utilizării a 10 mg/L NP Fe3O4 (Figura 1). Analiza rezultatelor obţinute după liofilizare, au permis de a stabili că, odată cu majorarea concentraţiei nanomagnetitei are loc scăderea neesenţială dar treptată a viabilităţii faţă de proba martor, iar în cazul nanofierului concentraţiile mici (de 1 mg/L) sporesc neesenţial viabilitatea pe când concentraţia de 5 mg/L puţin o inhibă cu tendinţa de revenire la nivelul probei martor odată cu majorarea concentraţiei până la 10 mg/L. În rezultatul liofilizării tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului putem constata că, nici nanomagnetita nici nanofierul utilizat în studiu nu au influenţat negativ viabilitatea tulpinii date, cu mici devieri nesemnificative. Astfel, liofilizarea tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului, menţine viabilitatea la nivelul probei martor, iar NP studiate nu pot fi recomandate în calitate de lioprotectori care ar duce la majorarea viabilităţii.