Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1088 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-17 16:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.63:631.531.01 (1)
Plante de grădină. Grădinărit (693)
Lucrări agricole (1214)
SM ISO690:2012
KORLATEANU, L.. Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation. In: Agronomie şi agroecologie, 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: Centrul editorial UASM, 2018, Vol.52(1), pp. 321-324. ISBN 978-.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Simpozionul "„85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation

CZU: 635.63:631.531.01

Pag. 321-324

Korlateanu L.
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2019


Rezumat

Prelucrarea seminţelor de castraveţi, păstrate timp îndelungat în banca de gene, cu unde milimetrice (lungimea de undă 5,6 mm, densitatea puterii de 6,6 mWt/cm2, expoziţia de aplicare 2, 8, 30 min) a scos în evidenţă un efect de stimulare a parametrilor morfofiziologici (energiei germinative şi germinaţiei seminţelor, lungimii rădăcioarelor plantulelor, biomasei proaspete şi uscate) şi celor biochimici (activităţii enzimei peroxidaza). Utilizarea concomitentă a iradierii milimetrice şi a temperaturii suboptimale (+2...+4оC) asupra seminţelor de castraveţi conservate ex situ a demonstrat efectele protectoare şi reparative ale undelor milimetrice, fapt ce permite a le recomanda pentru mărirea viabilităţii seminţelor de castraveţi după depozitarea lor de lungă durată în băncile de gene vegetale.

Cuvinte-cheie
castravete, unde milimetrice, temperatura joasă, energia germinativă, germinaţia, peroxidază

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-89513</doi_batch_id>
<timestamp>1709341371</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Agronomie şi agroecologie</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<isbn>978-</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liudmila</given_name>
<surname>Corlăteanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>321</first_page>
<last_page>324</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>