Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-23 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.63(478) (1)
Contabilitate (368)
SM ISO690:2012
COPĂCEANU, Cristina. Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 2(10), pp. 19-26. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550

Promovarea şi dezvoltarea profesiei de audit intern prin intermediul Asociaţiei Auditorilor Interni din Republica Moldova


CZU: 657.63(478)
Pag. 19-26

Copăceanu Cristina
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

Scopul articolului este de a înştiinţa publicul despre  înfiinţarea  Asociaţiei  Auditorilor Interni din Republica Moldova. Aspectele de bază care vor fi expuse în continuare sunt: misiunea, principiile de activitate, obiectivele de activitate şi metodele de realizare, organele de conducere şi control, etc.

Cuvinte-cheie
asociație, audit intern, obiective, principii, organe de conducere şi control, fondatori, membri, beneficiu.