Procesul de inovare şi sarcinile dezvoltării evidenţei contabile în instituţiile de cercetare ştiinţifică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
392 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-11 20:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.3:001.891 (1)
Contabilitate (566)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (934)
SM ISO690:2012
AVORNIC, Ana. Procesul de inovare şi sarcinile dezvoltării evidenţei contabile în instituţiile de cercetare ştiinţifică. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2016, nr. 2(10), pp. 5-18. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550

Procesul de inovare şi sarcinile dezvoltării evidenţei contabile în instituţiile de cercetare ştiinţifică

CZU: 657.3:001.891

Pag. 5-18

Avornic Ana
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019


Rezumat

The article presents some analysis of the impact of the research and innovation on society development as well as several specific peculiarities of the innovational processes. The main entities involved in the research andinnovation processes together with its phases of evolution and activities outputs are specifed. The aspect of novelty and originality in the research and innovation as well as financial-economic features are underlined as basis to applie specific schemes for its accounting evidence and economical management. A short areanalysis of the research and innovation activities in the R.Moldova is done. The framework of thefinancial-economic dimension of the science and innovation activities is revealed. Some aspects of EU IV Directive concerning accounting reglementation and its implementation in the financial-economic management of the research and innovation are outlined. Some problems of the accounting platform of the research and innovation systems are discussed. A lot of proposals dealing with reconfiguration of the accounting methodology of the research and innovation organization in the R.Moldova are presented.

Cuvinte-cheie
ştiinţă, inovare, dezvoltare, cercetare, inovare, tehnologic, economico-financiar, costuri, reglementări, sistem contabil, instituţii de cercetare

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Avornic, A.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Procesul de inovare şi sarcinile dezvoltării evidenţei contabile &icirc;n instituţiile de cercetare ştiinţifică</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2457-5550</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>ştiinţă</subject>
<subject>inovare</subject>
<subject>dezvoltare</subject>
<subject>cercetare</subject>
<subject>inovare</subject>
<subject>tehnologic</subject>
<subject>economico-financiar</subject>
<subject>costuri</subject>
<subject>reglementări</subject>
<subject>sistem contabil</subject>
<subject>instituţii de cercetare</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>657.3:001.891</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article presents some analysis of the impact of the research and innovation on society development as well as several specific peculiarities of the innovational processes. The main entities involved in the research andinnovation processes together with its phases of evolution and activities outputs are specifed. The aspect of novelty and originality in the research and innovation as well as financial-economic features are underlined as basis to applie specific schemes for its accounting evidence and economical management. A short areanalysis of the research and innovation activities in the R.Moldova is done. The framework of thefinancial-economic dimension of the science and innovation activities is revealed. Some aspects of EU IV Directive concerning accounting reglementation and its implementation in the financial-economic management of the research and innovation are outlined. Some problems of the accounting platform of the research and innovation systems are discussed. A lot of proposals dealing with reconfiguration of the accounting methodology of the research and innovation organization in the R.Moldova are presented.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>