Nulitatea relativă a declaraţiilor bănuitului, învinuitului şi ale inculpatului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
544 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-06 17:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.13 (535)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1450)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Tudor, ECHIMCIUC, Ghenadie. Nulitatea relativă a declaraţiilor bănuitului, învinuitului şi ale inculpatului. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”, 2016, nr. 1(9), pp. 48-59. ISSN 2457-5550.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 1(9) / 2016 / ISSN 2457-5550

Nulitatea relativă a declaraţiilor bănuitului, învinuitului şi ale inculpatului

CZU: 343.13

Pag. 48-59

Popovici Tudor, Echimciuc Ghenadie
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2019