Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
435 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-25 12:22
SM ISO690:2012
MACARI, Vasile; PAVLICENCO, Natalia; ROTARU, Ana; ALZINATI, Moad; PUTIN, Victor. Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare. In: Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Vol.49, 14 septembrie 2018, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul editorial UASM, 2018, pp. 106-110. ISBN 978-9975-64-271-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicină veterinară
Vol.49, 2018
Simpozionul "Medicină Veterinară"
Chişinău, Moldova, 14 septembrie 2018

Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare


Pag. 106-110

Macari Vasile, Pavlicenco Natalia, Rotaru Ana, Alzinati Moad, Putin Victor
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2019


Rezumat

 The experiment was carried out on 3 lots, 50 quails each, starting when quials were put under reconditioning, at the age of about 190-200 days, for a period of 50 days. One experimental lot was administeredthe BioR remedy, and another experimental lot, respectively Butofan remedy. The control group was also administered intramuscularly 0.9% NaCl, in doses of 0.5 ml/head. The remedies put under experiment were administered twice: on the onset of the study, and the 2nd time, on the 14th day after the first administration. The quails were monitored, periodicallyweighed, blood was collected. The obtainedresults led us to the conclusion that the tested remedies were well tolerated, also showing adaptive and antistressproperties. The tested remedies determinedthe decrease of erythrocytes and hemoglobin in blood. This phenomena could be explained by better laying qualities in the birds treated with the studiedremedies.

Cuvinte-cheie
BioR, Butofan remedy, quails, natural resistance, Reconditioning, Eggs