Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
427 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-29 20:30
SM ISO690:2012
ADAMCIUC, Aurelia. Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive. In: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Ediția 5, 18 octombrie 2019, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 7-12. ISBN 978-9975-3302-8-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5, 2019
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii"
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2019

Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive


Pag. 7-12

Adamciuc Aurelia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019


Rezumat

This article addresses the question of continuous training of teachers that has the function to meet the needs of professionalization of teachers. They are viewed as premises designed to provide continuing education and training, as some entities reflecting a problem that requires intervention. Characteristic for the continuous training needs is multiple determinism, composed of causes, factors, conditions, influences.

Cuvinte-cheie
training, professionalization, competences, needs, premises, process, utility