Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
72 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-31 22:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.7/.8+615.12 (1)
Chimie organică (150)
Farmacia în general şi profesia de farmacist (88)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Maria; RUSNAC, Roman; BAERLE, Natalia; ŢAPCOV, Victor; ŞOVA, Sergiu; GULEA, Aurelian. Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 220-222. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone


CZU: 547.7/.8+615.12
Pag. 220-222

Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019