Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1008 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-26 17:05
SM ISO690:2012
CIUMAC, Daniela; ZOSIM, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; PRODIUS, Denis; ŢURCAN (OLAN), Olga; POPA, Veaceslav; SADOVNIC, Daniela; IAŢCO, Iulia; CORDELEANU, Corneliu; DONI, Veronica. Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2009, nr. 1(21), pp. 5-9. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină

Pag. 5-9

Ciumac Daniela1, Zosim Liliana2, Chiriac Tatiana1, Prodius Denis3, Ţurcan (Olan) Olga2, Popa Veaceslav1, Sadovnic Daniela1, Iaţco Iulia1, Cordeleanu Corneliu1, Doni Veronica1
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

The study of stimulative effect of some Fe(III) heterotrinuclear clusters and Cr(III) coordinative compouds on peptides and proteins content in Spirulina platensis biomass has been carried out. The protein content decreases with the growth of concentrations in the case of utilization of all coordinative compounds tested. The peptides content increases in the limits of 5,00-50,00 mg/l for Fe(III) coordinative compounds and 10,00-40,00 mg/l for Cr(III) coordinative compounds.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-8883</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-02-02</cfResPublDate>
<cfVol>21</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>5</cfStartPage>
<cfISSN>1814-3237</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/8883</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The study of stimulative effect of some Fe(III) heterotrinuclear clusters and Cr(III) coordinative compouds on peptides
and proteins content in Spirulina platensis biomass has been carried out.
The protein content decreases with the growth of concentrations in the case of utilization of all coordinative compounds
tested. The peptides content increases in the limits of 5,00-50,00 mg/l for Fe(III) coordinative compounds and
10,00-40,00 mg/l for Cr(III) coordinative compounds.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-25632</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1382</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1193</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-224</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12576</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-23013</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12531</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12512</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12507</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12510</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-25632</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-25632-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ciumac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Daniela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1382</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1382-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Зосим</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Лилиана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1193</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1193-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кирияк</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Татьяна</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-224</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-224-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Продиус</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Денис</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12576</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12576-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ţurcan (Olan)</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Olga</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-23013</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-23013-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Popa</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Veaceslav</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12531</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12531-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sadovnic</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Daniela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12512</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12512-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Iatsco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iulia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12507</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12507-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cordeleanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Corneliu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12510</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12510-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-02-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Doni</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Veronica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>