Dinamica alcătuirii agregatice a stratului arabil al cernoziomurilor pe parcursul perioadei de vegetație
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
50 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-29 15:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.43 (18)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (308)
SM ISO690:2012
BORȘ, Natalia; STADNIC, Anjela ; JIGĂU, Gheorghe; JIGĂU, Cristian. Dinamica alcătuirii agregatice a stratului arabil al cernoziomurilor pe parcursul perioadei de vegetație. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 146-149. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Dinamica alcătuirii agregatice a stratului arabil al cernoziomurilor pe parcursul perioadei de vegetație


CZU: 631.43
Pag. 146-149

Borș Natalia, Stadnic Anjela , Jigău Gheorghe, Jigău Cristian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019