Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
94 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64:631.466:582.231 (1)
Microbiologie aplicată (125)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (310)
Botanică sistematică (285)
SM ISO690:2012
JIGĂU, Gheorghe; ŞALARU, Victor; TOFAN, Elena; DOBROJAN, Sergiu; PLĂCINTĂ, Nina; TURCHIN, Boris; JIGĂU, Cristian. Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 142-145. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite


CZU: 579.64:631.466:582.231
Pag. 142-145

Jigău Gheorghe, Şalaru Victor, Tofan Elena, Dobrojan Sergiu, Plăcintă Nina, Turchin Boris, Jigău Cristian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite</p>">
<meta name="citation_author" content="Jigău, Gheorghe">
<meta name="citation_author" content="Şalaru, Victor">
<meta name="citation_author" content="Tofan, Elena">
<meta name="citation_author" content="Dobrojan, Sergiu">
<meta name="citation_author" content="Plăcintă, Nina">
<meta name="citation_author" content="Turchin, Boris">
<meta name="citation_author" content="Jigău, Cristian">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare și inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="142">
<meta name="citation_lastpage" content="145">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/142-145_9.pdf">